„Lidová hymna (Volkshymne) byla národní hymna Rakouského císařství a Rakouska-Uherska. Hudbu složil r. 1797 Franz Joseph Haydn, pochází z jeho Kaiserquartetta 2 Set, opus 76, No. 3 G major. Tato melodie byla původně hojně používána, zejména v armádě, při truchlivých příležitostech. Když Haydn poprvé cestoval do Anglie, byl fascinován královskou hymnou God Save the King. Po svém návratu složil hymnu pro Františka II. Rakouská císařská hymna je také zajímavá tím, že s každým panovníkem se měnila poslední sloka, která se týkala přímo panovníkovy osoby“.citace: Wikipedie

Zde je publikován text všech slok, ale poslední sloka již není zpívaná, neboť v době tvorby tohoto webu nebyl k dispozici úplný zvukový záznam.